Vlasta Kroupa

Medical qigong

Zdravotní qigong (medical qigong, cvičení pro zdraví) je starodávná forma Čínské energetické medicíny a jedním z hlavních odvětví čínské medicíny. Hlavního efektu se dosahuje skrze harmonizaci qi neboli elektromagnetické energie.

Je to kompletní systém péče o člověka, jeho kondici a psychickou pohodu. Může ukázat příčinu problémů, které si člověk není na první pohled vědom. Přistupuje ke člověku jako k celku.

K nerovnováze qi v těle dochází v důsledku špatné stravy a životního stylu, zranění, operace, potlačování emocí a stárnutí.

Cílem zdravotního qigongu je zapůsobit na tyto energetické nerovnováhy a blokády. To umožňuje tělu posílit a regulovat vnitřní orgány, nervový systém, imunitní systém, ulevit bolesti, regulovat hormony a vyplavit hluboce uložené emoce a stres.

Qigong provádí praktik na klientovi a poté jej učí qigongová cvičení, která napomáhají k návratu harmonie.

 V Číně a i jiných zemích se qigong používá v nemocnicích a na klinikách k léčení různých zdravotních potíží. Používá se například u lidí s rakovinovým onemocněním, k redukování vedlejších účinku chemoterapie a radiace, u lidí s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, při chronických bolestech a jiných. V neposlední řadě slouží nejen v Číně jako výborná prevence a také k dosažení dlouhověkosti.

Kontakt

e- mail: kroupa@klinikapivonka.cz 

telefon: +420 775 611 975

praktik mluví jazyky: česky, anglicky

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení