Miroslav Pospíšek

Miroslav Pospíšek Kouzlo čínské medicíny vnímám ve spojení tří věcí: dokonale propracovaného a tisíciletou tradicí ověřeného modelu lidské bytosti a okolního prostředí, individuálního a celostního přístupu ke každému jednotlivci zvlášť a nutnosti zapojení terapeutovy intuice.

Orientální medicínou se zabývám od roku 2005, i když nějakou dobu jsem byl pouze v roli klienta. V roce 2013 jsem absolvoval tříleté studium na TCM Institutu v Praze, zahrnující pět dovedností Tradiční čínské medicíny (diagnostika, fytoterapie, akupunktura, čínská masáž a dietetika), včetně čínského cvičení čchi-kung a základů moderní medicíny. Kromě vlastní praxe získávám další znalosti a zkušenosti takto:

  • Postgraduálními kurzy na TCM Institutu (např. Komplexní pojednání o mimořádných drahách, lektor MUDr. Jozef Lucký) a také na 1.škole TČM (Aplikovaná teorie drah podle dr. Wang Ju-Yi, lektor Nyssa Tang).
  • Hledáním a aplikací odkazu starých mistrů (např. postgraduální semináře TCM Institutu vedené prof. Dr. Li Jie).
  • Osobním rozvojem založeným na cvičení čchi-kung a studiu orientálních duchovních nauk. Studiem a praxí jógy se zabývám od roku 1981. Se cvičením čchi-kung jsem se seznámil v r. 2011, následně jsem v letech 2014-2016 pod vedením Vlastimila Kroupy absolvoval kurz Medical (Yiliao) QiGong. S Vlastimilem Kroupou a Petrem Gažákem pokračuji v Andao Institutu podle školy Lotus Nei Gong Damo Mitchella.

V čínské medicíně se hodně věnuji problémům pohybového aparátu, civilizačních chorobám a nemocem ve stáří. Používám přitom také metody cvičení čchi-kung, ale i aplikovanou matematiku a nástroje moderních informačních technologií. (Jako matematický inženýr a kandidát fyzikálně matematických věd v oboru přibližných a numerických metod totiž velmi obdivuji nadčasovost a univerzálnost systému čínské medicíny a s metodami aplikované matematiky objevuji mnohé paralely.)

Svoji vlastní praxi jsem začal v září 2013 ve spolupráci s MUDr. Petrem Kuchařem v Praze. Svoji praxi považuji za jedinečnou příležitost ke službě ostatním.

Kontakt:

e-mail: miropospisek@gmail.com

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení