KLINIKA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Klinika Pivoňka

Klinika Pivoňka byla založena v roce 2011 jako nestátní zdravotnické zařízení pro vnitřní lékařství se zaměřením na podporu tradiční čínské medicíny a její využití v terapeutické praxi. V rámci této podpory naše klinika v současné době zprostředkovává léčitelské služby samostatných terapeutů tradiční čínské medicíny. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s 1. školou tradiční čínské medicíny – TČM® a ANDAO institutem. Spolupráce se zaměřuje nejen na podporu terapeutů při využívání léčebných metod starých několik tisíc let v moderní praxi, ale i na rozvoj a šíření této moudrosti, včetně praktických rad, mezi širší populaci.

Objednejte se k terapeutovi →

Naším cílem je nabídnout zákazníkovi vhodný terapeutický postup pro každého konkrétního člověka vedoucí k dosažení úlevy od problémů, osvětlit příčiny choroby či objasnit souvislosti, které vedly k disbalanci zdravotního stavu, a to formou zprostředkování služeb odborného terapeuta tradiční čínské medicíny. Dosažením tohoto cíle je dovršení snahy každému pomoci k snazšímu překonávání každodenních překážek v dnešní náročné době.

Klinika Pivoňka - čekárna

Pochopení života je proces učení. Běžné denní zkušenosti i jiné neobvyklé situace nás vyzývají k otevření se novým náhledům a pochopením, k získání dalších poznatků a k otevření se novému přístupu k životu. Tradiční čínská medicína nám svojí tisíletou tradicí pomáhá čerpat moudrosti našich předků a nabízí nám tak pomocnou ruku při naší životní cestě.

Klinika Pivoňka - ordinace 1

Spolupracujeme:

Kontakt

KLINIKA PIVOŇKA
Dělnická 54, Praha 7 17000

Provoz Kliniky Pivoňka je omezen. Podrobnější informace vám podá příslušný terapeut. Kontakty na terapeuty →.

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení