KLINIKA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Klinika Pivoňka

Klinika Pivoňka byla založena r. 2011 jako nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na Tradiční čínskou medicínu a její využití v terapeutické praxi. Naše klinika úzce spolupracuje s 1. školou tradiční čínské medicíny a Evropskou školou tuiny. Spolupráce se zaměřuje nejen na využívání léčebných metod starých několik tisíc let v moderní praxi, ale i na rozvoj a šíření této moudrosti, včetně praktických rad, mezi širší populaci. 

Objednejte se k terapeutovi →

Naším cílem je nabídnout vhodný léčebný postup pro každého konkrétního člověka vedoucí k dosažení úlevy od problémů, také osvětlit příčiny choroby či objasnit souvislosti, které vedly k disbalanci zdravotního stavu. Tím každému pomoci k snazšímu překonávání každodenních překážek v dnešní náročné době.

Klinika Pivoňka - čekárna

 

Pochopení života je proces učení. Běžné denní zkušenosti i jiné neobvyklé situace nás vyzývají k otevření se novým náhledům a pochopením, k získání dalších poznatků a k otevření se novému přístupu k životu. Tradiční čínská medicína nám svojí tisíletou tradicí pomáhá čerpat moudrosti našich předků a nabízí nám tak pomocnou ruku při naší životní cestě. 

Klinika Pivoňka - ordinace 1

Spolupracujeme:

 

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení