Ceník

Uvedené ceny a časy jsou orientační. Informace o konkrétní ceně vám bude poskytnutá při objednání.

Položka Orientační
cena
Úvodní konzultace (cca 60 - 90 minut)  1000 - 1500 Kč
Pravidelná návštěva (30 - 60 minut)  500 - 1200 Kč

STORNO POPLATEK:

V případě, že se nemůžete na dohodnutý termín dostavit, je nutné omluvit se 24 hodin předem. Pokud tak neučiníte, bude vám účtován STORNO poplatek ve výši ceny služby. 

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení