Postup léčby - aneb co očekávat, s čím se můžete setkat

Úvodní vyšetření - 1. návštěva

Délka trvání

 • zpravidla je časově náročnější cca 1 hodina až 1,5 hodiny (dle potřeby)

Diagnostika

 • v diagnostice se setkáte s těmito postupy:
   • dotazování - poté co popíšete své téma k řešení, praktik Vám položí několik doplňujících otázek pro lepší pochopení tématu a pro určení přesné diagnózy
   • palpace (pohmat) akupunkturních bodů a dalších míst na těle dává praktikovi další odezvu pro určení diagnózy
   • pozorování jazyka - diagnostika z jazyka - výhodou je pokud jste před vyšetřením nepili kávu či neměli nějaký bombón měnící barvu či povlak jazyka - to by mohlo způsobit zkreslení diagnózy (je dobré praktika na toto upozornit)
   • měření pulzu - pulzová diagnostika je další ze stěžejních diagnostických metod
 • západní léky - pokud berete západní léčiva je dobré praktika na to upozornit
 • dietetika - dotaz na stravu a případné rady na úpravu stravování bývá také důležitou součastí vstupního pohovoru

Terapie

 • pokud čas dovolí provede se při první schůzce terapie (akupunktura, masáž, atd.) - závisí na úvaze ošetřujícího praktika, na délce vstupního pohovoru a na komlexnosti řešeného tématu

Vysvětlení, konzultace

 • klient dostane vysvětlení - popis onemocnění a jeho vzniku, souvisloti vedoucí ke zhoršování či zlepšování zdraví, atd.
 • postup léčby - praktik navrhne následný postup léčby a dohonde se s ošetřovaným na dalším postupu, praktik dále může doporučit tyto metody:

Léčebný cyklus

 • léčebný cyklus u akupunkturního ošetření je zpravidla 10 po sobě jdoucích sezení (30 - 60 min). V případě závažnějších záležitostí nebo řešení mnoha zdravotních problémů se může terapie prodloužit
 • léčebných cyklus u masáží se liší dle daného problému (obvyklá jsou jak samostatná jednotlivá ošetření, tak cyklus několika za sebou jdoucích masáží v intervalech cca 1 - 3 týdny)

 • léčba bylinami je řešena individuálně
 • zpravidla se výše uvedené metody kombinují
 • obecně můžeme říci, že na akupunkturu je nutné chodit minimálně 1x týdně pro zaručení pozitivní léčebného efektu; vše závisí na konkrétní situaci, na možnostech praktika a ošetřovaného a vzájemné dohodě
 • délka pravidelné návštěvy je dle potřeby 30-60minut (u masáží se může lišit)
 • po uplynutí léčebného cyklu se hodnotí zda v léčbě či prevenci pokračovat, popř. praktik dá dopuručení jak preventivně pěstovat dobré zdraví

Obecné informace a upozornění

 • akutní onemocnění se řeší rychleji než chronická
 • u chronických nemocí je proto zapotřebí trpělivosti
 • aktivní přístup ošetřovaného dělá více než 50% úspěchu léčebného efektu
 • po terapii většinou nastává ihned úleva, ale mohou se i jinak změnit vnímání a pocity léčeného, proto je vhodný klidný režim. Většinou nebývají negativní reakce na léčbu, pokud ale nastanou, dopřejte si odpočinek, tělo se jen potřebuje vyrovnat s novým stavem. V případě výzarnějších obtíží kontaktujte praktika
 • po vpichu jehly může být vidět místo vstupu, po baňkování je běžné, že zůstávají načervenalé otisky, v mnohých případech i modřiny po dobu několika dní
 • po mobilizaci kloubů a uvolňování páteře je velmi doporučen šetřící režim bez extrémní zátěže alespoň po jeden nebo dva dny
 • každý praktik využívá různé disciplíny čínské medicíny a tak se mohou jednotlivé postupy praktiků od sebe lišit, i když cíl (uvedení do harmonie) je společný

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení