Klinika Pivoňka

klinika tradiční čínské medicíny

Klinika Pivoňka byla založena v roce 2011. Úzce spolupracujeme s 1. školou tradiční čínské medicíny – TČM®. Nabízíme našim zákazníkům vhodnou péči o tělo šitou přesně každému na míru. Pomáháme k snazšímu překonávání každodenních překážek v dnešní náročné době.

Objednejte se →

Klinika Pivoňka - čekárna Klinika Pivoňka - ordinace 1

Pochopení života je proces učení. Běžné denní zkušenosti i jiné neobvyklé situace nás vyzývají k otevření se novým náhledům a pochopením, k získání dalších poznatků a k otevření se novému přístupu k životu. Tradiční čínská medicína nám svojí tisíletou tradicí pomáhá čerpat moudrosti našich předků a nabízí nám tak pomocnou ruku při naší životní cestě.

Spolupracujeme:

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení