Qi gong (čchi kung)

ve volném české překladu znamená práce s energií. Je to starodávné učení, které se v Číně hojně rozvíjelo téměř 3000 let. Toto cvičení je určeno pro pěstování zdraví, síly, vitality a dlouhověkosti. Jsou to jednoduché sestavy cviků prováděné se zapojením dechu, mysli a těla. Při pravidelném cvičení qi gongu získáváme lepší psychickou odolnost, pevnější zdraví a radost ze života. Existují různé styly qi gongu s různými specializacemi a zaměřením. Obecně se cvičení zaměřuje na sjednocení těla a mysli skrze dech, tzn. sjednocení ducha shen a těla skrze qi (čchi) - dech. V taoistickém pojetí toto nalezneme pod pojmem pěstování Jing, Qi a Shen (pěstování esence, energie a ducha).

Cvičte pravidelně qigong v Klubu Pivoňka

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení