Rozdílný pohled západní a východní medicíny na zdraví člověka

Západní a východní pohled na zdraví a nemoc člověka nejlépe vystihuje vztah mezi analytickým myšlením a analogií.

Analytická západní medicína

- popisuje jednotlivé části člověka skrze přesnou strukturu, fyziologickou funkci apod.

Analogická čínská medicína

- vnímá paralely mezi zdánlivě odlišným nesourodými věcmi přírody a člověka a tím vysvětluje vnitřní pochody fyziologické i patologické.

 

Vezměme si za příklad chlad a teplo. Chlad je dominantou zimy a teplo dominantou léta. Horkokevní lidé spíše upředností zimu a naopak. Čínská medicína v tomto vidí důležité paralely s vnitřními orgány ledvin a srdce. Srdce náleží létu - odpovídá teplé energii, naopak ledviny odpovídají zimě. V zimě tedy využíváme tepla pro zajištění harmonie energie ledvin a v létě využíváme chladu k harmonizaci energie srdce (zklidnění a zchlazení). 

 Teorie TCM

Teorie TCM

 

citace z knihy:
Ilustrovaná kniha tradiční čínské medicíny, vydavatelství PRAGMA, 2009, ISBN: 978-80-7349-301-1
str. 10 - 11

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení