Další metody užívané na Klinice Pivoňka

SHIATSULADIČKY PSYCHOSOMATIKA 

Shiatsu

 • Ošetření – masáž  shiatsu vychází ze základů původní starověké čínské masáže Anmo, ze které se později vyvinuly i další samostatné léčebné metody (např. tuina).
 • Pracuje se na principu základní obecné diagnostiky podle TČM, s následným důrazem na palpační vyšetření - dotykové vjemy v reflexních zónách zad (případně břicha).
 • Podle určené diagnostiky je nalezena meridiánová dráha, která je nejplnější a dráha, která je nejprázdnější, případně dráhy, které spolu potřebují nějak obnovit komunikaci. Prováděna terapie se soustřeďuje na celý průběh těchto drah a harmonizaci v celém rozsahu. Jsou tak ošetřeny největší nerovnováhy, které jsou přítomny jak v jedné dráze samotné, tak mezi drahami navzájem. V průběhu terapie mohou být ošetřovány i další dráhy nebo alespoň některé důležité body pro vyšší efekt výsledku.
 • Využívá se metod doplňování, tonizace i metody čištění, zprůchodňování, odstraňování přítomných blokád. Využívá se tlakové masáže i mobilizace kloubů. Masáž může být dynamická i uklidňující – vždy podle individuálních potřeb.
 • Shiatsu se zaměřuje nejen na aspekty fyzické, ale i emoční, psychické. Efekt masáže mívá celostní charakter.
 • Masáž probíhá na futonu, klient může zůstat oblečený v pohodlném volném oděvu nebo je přikryt dekou. Samotné ošetření trvá cca 45 – 75 min.

Rezonanční terapie ladičkami - fonoforéza

 • Ladičky jsou kovové vidličky, které rezonují na přesně dané frekvenci. Také vydává určitý tón a efekt terapie je dán i působením zvuku.
 • Přiložením na dané místo se odstraňují otoky, mírní se bolestivost, citlivost, zmírňuje se napětí šlach a svalových vláken.
 • Ladičky se dobře využívají i při energetickém léčení, při propojování a neprůchodnosti v meridiánech, k doplňování prázdných míst nebo rozhánění bloků.
 • S ladičkami se dá pracovat přes tělo i s psychickými problémy a podvědomými programy, které lze takto posunout pro možnost jejich zpracování.
 • Ladičky se mohou použít jako doplněk k shiatsu nebo fyzioterapie, případně jako samostatná terapeutická jednotka.
 • Ošetření ladičkami klienti popisují jako příjemné, někdy vnímají vibrace, pociťují uvolnění, někdy pocity lokálního chladu nebo tepla či zprůchodnění dráhy. 
   

Terapie pohybového systému a psychosomatika

 • Léčba je zaměřena na řešení pohybových problémů vzniklých na základě dlouhodobého přetěžování, omezení pohybu vlivem pracovního režimu nebo zranění, operací; také na problémy psycho-sociálního charakteru, které se objevují v těle většinou ve formě blokád, ztuhnutí nebo bolestí.
 • Využívané metody - léčebné, reflexní masáže, mobilizační techniky - uvolňování a centrace kloubů, mobilizace obratlů, techniky na měkké tkáně a šlacho-vazivový aparát. Speciální terapeutické koncepty sloužící rozhýbání i posílení daných partií, kloubů, svalů, léčebný tělocvik - cvičení specificky zaměřené na problémové partie. Nádstavbové cvičení - pro zlepšení kvality pohybu a fyzické kondice.

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení