Teorie 5 prvků (hybatelů) - wuxing

Teorie wuxing (pěti hybatelů) je dalším základním filosofickým pilířem čínské medicíny. V západním světě se vžil pojem pět prvků. Slovo prvek však může být zavádějící - prvek nám evokuje něco statického, něco nehybného. Slovo xing spíše vyjadřuje kvalitu pohybu, nejlépe to vystihuje slovo hybatel.

Pět prvků = pět kvalit jednoho

Teorie wuxing popisuje hybatele: dřevo, oheň, zemi, kov, vodu.

Ke každému hybateli analogicky přísluší roční období, přírodní činitel (vítr, zima,...) a pro čínskou medicínu důležité jednotlivé orgány, tělesné tkáně, smysly, atd. Každý hybatel má jinou kvalitu.

Dřevo

- má pohyb rozpínavý a proto vše co roste, narůstá a rozpíná se patří ke dřevu.

Oheň

- září a stoupá, vše co stoupá patří k hybateli oheň.

Země

- harmonizuje a ustřeďuje - zajištuje rovnoměrný pohyb nahoru i dolů - jedná se o čep.

Kov

- má tendenci svíravou a sestupnou.

Voda

- klesá, vyplňuje a shromažďuje.

Terapie podle 5 prvků

Opět analogicky toto můžeme vidět u člověka např. v jeho chování. Člověk s nadměrností hybatele dřevo bude dynamičtější, bohémský, průrazný, aktivní (vše co evokuje přílišné rozpínání). Bude obsazovat prostor a občas i zabírat místo, které mu "nepatří". Bude mít spíše sklon k agresi a akcentována budou u něho játra a žlučník. Naopak člověk s nadměrností kovu bude spíše uzavřený do pravidel, struktur a řádu, popř. do sebe, bude inklinovat ke smutku a perfekcionalismu - akcentovány budou u něho plíce a tlusté střevo. U prvního případu pak budeme uklidňovat játra a dávat věcem řád, u druhého případu budeme člověku rozšiřovat prostor a aktivovat vnitřní energii k větší rozmachu (prostoru). K řešení nerovnováhy můžeme přistoupit ať už za pomoci bylin, masáží, akupunktury nebo např. moxováním, baňkováním či dietou. 

"Zdravím oplýváme tehdy, kdy nabýváme všech stavů 5 hybatelů a ani na jednom neulpívá déle než je přirozené."

Každý hybatel nám dává určitou sílu a smysl. Nicméně život je dán plynulými proměnami těchto stavů. Proto nezatracujme jeden a neupřednostňujme druhý. Není lepších či horších. Kultivujme všech pět hybatelů pro harmonii a celistvost života.

 
wuxing 1
 
 
wuxing 2 
wuxing 3
 
citace z knihy:
Ilustrovaná kniha tradiční čínské medicíny, vydavatelství PRAGMA, 2009, ISBN: 978-80-7349-301-1
str. 22-24

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení