Teorie JIN a JANG

Teorie jin a jangu je základním filosofickým pilířem čínské medicíny. Jin a jang umožňují popsat a chápat naši realitu ve vzájemných vztazích dvou souvisejících pojmů. Můžeme rozlišit např. tyto pojmy: den/noc, aktivita/dopočinek, lehkost/tíhu, funkci/hmotu, rychlost/pomalost, vršek/spodek, povrch/nitro, rozptýlenost/zahuštěnost, atd.

Člověk v dynamice energie

Těmito pojmy pak lze nahlížet na tělo člověka a vnímat dynamiku jeho energie. Člověk upřednostňující aktivitu před odpočinkem bude v budoucnu strádat a vyčerpávat se, lenošící člověk pak naopak bude nabírat na hmotnosti a nebude mu správně cirkulovat energie - bude také unaven, ale zcela z opačného důvodu. Pokud takto rozlišíme aktuální stav člověka, rozpoznáme jakým způsobem mu pomoci. Příliš aktivity budeme kompenzovat uklidňujícími technikami a bylinami, příliš pasivity budeme kompenzovat pohybem, bylinami na rozproudění energie a krve či jinými technikami na podporu cirkulace a aktivity.

Analogicky přistupujeme k ostatním případům: např. energie je příliš nahoře (podpoříme klesání), energie člověka je příliš uvnitř (podpoříme vystupování), energie je příliš zahuštěna (podpoříme cirkulaci a lehkost). Toto jsou základní algoritmy přístupu čínské medicíny k nápravě nerovnovážného stavu jin a jangu. Jak správně rozpoznat výše popsané stavy je předmětem výuky a praktického ověřování znalostí principů čínské medicíny.

"Zdraví je tam, kde jin a jang jsou ve vzájemné harmonii"

Rovnováha je v proměnách

Je třeba si uvědomit, že jin a jang mají v každou chvíli našeho života jiný vzájemný poměr rovnováhy. V noci převažuje jin nad jangem, v létě převažuje jang nad jin, v mládí převažuje jang nad jin, ve stáří naopak. Proto je vždy přínosné respektovat přirozené rytmy přírody a naladit se na aktuální stav a rovnováhu jin a jangu našeho prostředí.

JIN / JANG 1

JIN / JANG 2
 
JIN / JANG 3
 
JIN / JANG 4
 
 
citace z knihy:
Ilustrovaná kniha tradiční čínské medicíny, vydavatelství PRAGMA, 2009, ISBN: 978-80-7349-301-1
str. 15 - 18

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení