TUINA (tchuej-na)

Tuina v překladu do češtiny znamená tlač a uchop. Prameny masáží jsou patrně v oblasti Číny sahající až do dob Žlutého císaře. Mýtický první císař Číny Huangdi (Žlutý císař) dle pramenů vládl v letech 2697 - 2597 př. n. l. nebo 2696 - 2598 př. n. l. Zde je vidět, že tradice masáží sahá téměř 5000let zpět do historie. V díle Huangdi Neijing Suwen (Vnitřní kánon Žlutého císaře) pocházejícího z doby 100 let před naším letopočtem jsou první psané zmínky o využití masáží v léčebné praxi. Původně se masáže v Číně označovaly jako mo shou (tření rukama), pak se užíval název anmo (zmáčkni a tři), a až v období dynastie Ming 1368 - 1644 se vžil dodnes používaný název tuina (tlač a uchop).

Účinky a užití tuina masáže

  • Tuina využívá diagnostických metod čínské medicíny a na základě důkladné diagnózy je provedena masážní technika (většinou sled technik) směřující k nápravě dynamiky qi (čchi) v organismu a tím je docíleno uzdravení či zmírnění příznaků choroby.
  • V čínské medicíně má tuina nepostradatelnou roli a je to vedle akupunktury, dietetiky, fytoterapie plnohodnotná léčebná disciplína čínské medicíny.
  • Masáže tuina se provádějí často přes oblečení na lehátku či na židli.
  • Cílem masáží tuina je obnovit tok qi (čchi) v drahách a tak navrátit zdraví organismu.
  • Masáží se působí na celé tělo, na postižené místo a také na jednotlivé akupunkturní body.
  • Praktik masáží tuina by se vždy měl věnovat cvičení qigongu pro udržení dobré kondice, která je nezbytná pro provádění technik tuina. Proto se často uvádí označení tohoto systému jako qigong tuina.
  • Masáže tuina jsou dobrou prevencí jakýchkoli onemocnění.
  • Masáže tuina se používají i pro léčbu dětí - jak pro léčbu akutních onemocnění tak i pro řadu chronických problémů či problému s vývojem dítěte atd...

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení