Základy teorie čínské medicíny

Teorie čínské medicíny vychází z velkého množství vědomostí, na základě nichž je vybrán některý z konkrétních léčebných postupů (akupunktura, fytoterapie, masáž, cvičení qigong, ...). Základní teorie obsahuje poznání, jak organismus funguje v normálním stavu, jak vznikají poruchy, jaké jsou jejich příčiny a jak se projevují, jakým způsobem je možno odstranit atd. 

Teorie čínské medicíny obsahuje následující disciplíny:

   • Učení o jin-jangupěti prvcích
   • Učení o vnitřních orgánech
   • Učení o čchi (energii), krvi a tělních tekutinách
   • Učení o síti drah (meridiány - cesty kde proudí energie a krev)
   • Učení o příčinách vzniku onemocnění
   • Učení o mechanismu nemocí
   • Metody vyšetřování
   • Diferenciální diagnostika
   • Prevence a zásady léčby

 

(část textu použit z knihy V. Ando - Klasická čínská medicína I.)

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení