MUDr. Ludmila Bendová

Lékařka internistka, která za minulého režimu cvičila hathajogu a dlouhodobě působila v zájmové organizaci Přátelé přírodní výživy a také se věnovala výzkumu lipidů u osob s rozdílným stravovacím režimem ve spolupráci s prof. Skořepou (IV. interní klinika FVL UK) a prof. J.Kollárem z Institutu experimentální medicíny v Košicích.

Zakladatelka ČSBS  (Československé SinoBiologické společnosti)  pod jejíž záštitou  vznikla 1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® v Praze v roce 1990 školící laiky i zdravotníky v čínské medicíně až do dnešních dnů. Zprvu spolupracovala s UEMC se sídlem ve Štrasburku (Université Européenne de Médecine Chinoise) později s Institutem Chuzhen se sídlem v Paříži a posléze s čínskou Univerzitou dálkového studia čínské medicíny – Guangming Zhongyi Hanshou Daxue a v současné době s TUTCM – Tianjin University of Traditional Chinese Medicine.

MUDr. Bendová je absolventka šestiletého studia fytoterapie u Guangming Zhongyi Hanshou Daxue a pětiletého studia akupunktury téže čínské univerzity Guangming  z Pekingu z let 1998 – 2007. Dále má za sebou několik měsíčních stáží na jedné z největších nemocnic věnovaných čistě tradiční čínské medicíně – Dongzhimen yiyuan v Pekingu. Absolvovala též několik měsíčních stáží na Univerzitě Čínské medicíny v Tchienťinu v Číně (TUTCM – Tianjin University of Traditional Chinese Medicine), jejichž profesory zve pravidelně do Prahy na přednášky. Byla prezidentkou kongresu TČM v Praze 2010, účastnila se aktivně i pasivně na kongresech v Evropě i Číně, přednáší nepovinný předmět Čínská fytofarmakologie na Farmaceutické fakultě UK v HK.

V praxi se věnuje jak akupunktuře tak i fytoterapii a dietetice.

Kontakt: bendova@tcm.cz
IČO: 49626353
Provozní doba dle individuálních objednávek

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení