Guan Xin, M.D., Ph.D.

20 let klinické praxe & rozsáhlé zkušenosti s diagnostikou a léčbou

Dr. Guan Xin

 • absolvent Šanghajské univerzity Tradiční čínské medicíny
 • získané tituly: M.D. (doktor mediciny), Ph.D. (doktorát)
 • v Číně je držitelem licencí pro léčbu jak západni, tak i Tradiční čínskou medicínou
 • 20 let klinické praxe & rozsáhlé zkušenosti s diagnostikou a léčbou
 • 7 let zkušeností s léčbou českých pacientů - porozumění českému kontextu a zdravotnímu stavu českých pacientů
 • působil v rámci česko-čínského lékařského projektu Centrum Tradiční čínské medicíny, které bylo přidruženo k Fakultní nemocnici Hradec Králové
 • poskytnul léčbu místním pacientům v objemu více než 30 000 návštěv
 • kombinuje metody TČM a cvičení Daoyin
 • graduate from Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
 • M.D. (Doctor of Medicine) Ph.D. (doctoral research degree)
 • in China, holder of medical licences for both Western and Chinese medicine
 • more than 20 years of clinical experience, as well as extensive experience with diagnostics and treatment
 • 7 years of experience treating Czech patients - profound understanding Czech people's health conditions and their context
 • worked as a doctor on the Czech-Chinese medical project: Traditional Chinese Medicine Centre within the Hradec Králové University hospital where he provided medical treatment within more than 30.000 patient visits
 • combines Traditional Chinese Medicine and Daoyin exercise with a multifunctional approach

Kontakt/Contact

mobil: +420 777 878 985
e-mail: doctorguantcm@gmail.com
web: www.doctorguan.cz

Jazyky: čeština, angličtina, čínština
Terapie probíhají v případě potřeby s tlumočnicí. (angličtina-čeština)
Termíny na základě objednávek po telefonické domluvě.

Languages: Czech, English, Chinese
If necessary, there is an interpreter present at the therapy session. (English-Czech)
You can book your appointment via phone based on your time availability.

IČO:24787671 | Provozní doba dle individuálních objednávek

KLINIKA PIVOŇKA

centrum tradiční čínské medicíny - nestátní zdravotnické zařízení